Lypsykonehuollolle on tärkeää suojata henkilötietosi. Tietosuojaselosteesta voit lukea miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

Tämä on Lypsykonehuolto Mällinen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on:

Lypsykonehuolto Mällinen Oy
Tiilitie 1
91500 MUHOS

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi silloin, kun teet tilauksen verkkokaupassamme, otat osaa järjestämiimme kilpailuihin tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.

Keräämme sinusta seuraavia tietoja: yrityksen nimi, nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria ja käsittely/lähetystiedot.


Näin käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tapauksessa lain sallimalla tavalla:

Ostaminen

Käsittelemme henkilötietoja tilausta käsitellessämme, jotta voimme lähettää sinulle tietoa tilauksen tilasta ja laskun. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen.

Asiakaspalvelu

Käsittelemme henkilötietoja käsitellessämme asiakaspalveluun liittyviä asioita, kuten kysymyksiä, reklamaatioita ja takuuasioita. Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman hyvin asiakaspalveluun liittyvissä lakisääteisissä asioissa, kuten reklamaatioissa ja hyvityksissä.

Markkinointi

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme lähettää sinulle tarjouksia ja markkinointimateriaalia sähköpostitse, postitse tai tekstiviestein.

Kilpailut

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme saattaa loppuun järjestämämme kilpailut. Käsittely perustuu perusteltuun kiinnostukseemme järjestää kilpailuja, joihin kuluttajat osallistuvat.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme noudattaa kirjanpitoon, veroihin ja tuoteturvallisuuteen sovellettavia lakeja. Käsittelemme tietoja, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme.

Väärinkäytösten ja rikollisuuden ehkäiseminen

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme ehkäistä palvelujemme väärinkäyttöä ja rikoksia, kuten petoksia. Käsittely perustuu perusteltuun kiinnostukseemme estää ja ehkäistä väärinkäytöksiä ja palveluiden laitonta käyttöä.


Ketkä käsittelevät henkilötietojasi

Voimme jakaa henkilötietojasi muiden tahojen kanssa vain silloin, kun laki sen sallii. Tällaisia tahoja voivat olla esim. viranomaiset, logistiikkayritykset ja tavarantoimittajat.


Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolisiin maihin

Joissakin tapauksissa voimme siirtää henkilötietoja juridisille henkilöille EU/ETA:n ulkopuolisiin maihin, jos tarve sitä vaatii. Tällaisissa tapauksissa siirto tapahtuu maihin, joiden kohdalla Euroopan komissio on päättänyt, että EU:n komission hyväksymät sopimuslausekkeet ja muut suojatoimet ovat riittävät. Siirrot Yhdysvaltoihin voivat siirtyä myös Privacy Shield -säännösten mukaisesti.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai kertoa suullisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä.

Haku